Skip to content

Introductie

Bedrijf & samenleving is een stichting die in samenwerking met het bedrijfsleven invulling geeft aan de verschillende MVO doelen. Bedrijf & samenleving hanteert hier de sustainable develepment goals van de VN. Wanneer we met elkaar aan deze doelen werken maken we met elkaar meer impact en wordt de wereld schoner en socialer.

Bedrijf & Samenleving focus zich op de volgende goals:

  • Economische zelfstandigheid en eerlijk werk
  • Goed onderwijs
  • Goede gezondhed en welzijn
  • Iedereen is gelijk

In samenwerking met onze bedrijfspartners werken we aan deze goals.

Daarnaast denken we uiteraard graag met u mee over de invulling van de andere Goals

Op welke manier maak je impact?

Bedrijf & Samenleving maakt het verschil in levens van de Haarlemse burgers! (kennemerland). Dit doen we samen met onze partners die lid zijn van ons: Maatschappelijk platform van, voor en door ondernemers! Wordt ook lid dan maken wij samen nog meer Impact in het Haarlem en omstreken.

Dit doen wij door laagdremeplig met jongeren en volwassenen in gesprek te gaan en samen te onderzoeken wat er nodig is om het leven weer op de “rit”te krijgen!

Onze projecten brengen verschillende werelden bij elkaar, zodat er meer begrip onderling ontstaat.

Zo heeft Bedrijf & Samenleving voor jongeren die tussen wal en schip vallen woonprojecten waar zij zelfstandig kunnen wonen. Met elkaar werken we dan naar economische zelfstandigheid toe.

Immers ieder mens verdient gelijke kansen en Bedrijf & Samenleving werkt samen met haar partners op een heel concrete wijze hieraan bij! En dat maakt impact en het verschil op een mensenleven! Daar doen wij het voor!

Diensten/producten:

Mentorproject, jongeren in deleeftijd van 16 – 27 jaar die het niet zelfstandig redden in onze maatschappij en thuis niet die ondersteuning ontvangen die nodig is, werken samen met een mentor uit het bedrijfsleven toe naar economische zelfstandigheid. Bedrijf & Samenleving heeft voor deze jongeren ook de verschillende woonprojecten.

Mentorproject Kids, voor leerlingen van groep 8 die ondersteuning nodig hebben om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken.

WerkWerkt! inwoners van Haarlem vinden in dit project ondersteuning op een passende wijze om zo terug te keren op de arbeidsmarkt. Dit doet Bedrijf & samenleving met de menselijke maat!

Werknemersvrijwilligersdagen, Bedrijf & Samenleving organiseert voor uw werknemers een mooie teamdag bij een van de goede doelen in Haarlem. Je inzetten voor de lokale omgeveing bevordert de teamgeest en geeft een goed gevoel.

Beursvloer Haarlem, De beursvloer Haarlem is een jaarlijks evenement, waar lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten, met als doel om matches te sluiten. Het draait om vraag en aanbod net als op de gewone beursvloer, alleen wordt er hier gehandeld met gesloten beurs. Oeroude ruilhandel dus, jij hebt iets (over) dat ik kan gebruiken en je krijgt er ook iets voor terug.

Track the Talent, Iedereen verdient een kans, dus als je echt niet weet wat je wilt later! Dan biedt Tack the Talent kansen. Met verschillende scholen werkt Bedrijf & Samenleving samen. Bedrijven ontvangen kleine groepjes leerlingen, geven een rondleiding in het bedrijf maar laten vooral zien welke mogelijkheden/ beroepen er mogelijk zijn.

Maatschappelijk ontbijt, één keer per jaar ontbijten we met onze partners, burgemeester en wethouders. Onze partners worden in het zonnetje gezet en Bedrijf & Samenleving neemt de partners mee in de impact die we met elkaar het afgelopen jaar hebben gemaakt.

Praktische informatie

E-mail: marijke@bedrijfensamenleving.nl
Telefoon: 0614594052
Adres: Freddie Oversteegenstraat 315, 2033 MV, Haarlem
Aantal FTE’s: 4
Opgericht in: 2010
Impact categorie: Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Sociale cohesie, SROI
Diensten en producten: Overig
Waar opereer je?: Landelijk
Back To Top