Skip to content

Het kennemerinkoopplatform.nl biedt een overzicht van het regionale aanbod aan impact ondernemers. Met impact ondernemers bedoelen we ondernemers die met hun bedrijfsvoering en of personeelsbeleid, impact willen maken. Dat kan op diverse terreinen en uiteenlopende manieren. Ook biedt dit platform een podium aan start ups met dezelfde bedoelingen maar die nog geen werkend verdienmodel hebben. Al deze ondernemers bieden op kennemerinkoopplatform.nl hun producten en diensten aan.

Het inkoopbeleid van publieke en private organisaties wordt gezien als een belangrijk instrument om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij. Dit platform wil publieke en private ondernemers, overheden en andere maatschappelijke organisaties aan de hand nemen bij het inkopen met impact.

Het platform is nog in opbouw. In een later stadium zal het ook een plek bieden aan inkoopvragen van voornoemde partijen. Daarmee is het platform een onmisbaar hulpmiddel voor bedrijven en instellingen die middels Sociaal Inkopen een invulling willen geven aan hun SROI opgaves. Hiermee willen gemeenten in de regio Kennemerland en Stichting Stadsgarage sociaal, innovatief en duurzaam inkopen stimuleren.

Voor telefonisch contact kan je ons bereiken via het telefoonnummer: 088 0122 023

Back To Top