skip to Main Content

Maatschappelijk verantwoord

Social Return betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is net als duurzaam inkopen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Betekenis

SROI is het opnemen van sociale voorwaarden in subsidies en inkoop- of aanbestedingstrajecten met als doel dat de investering die de gemeente doet, een sociale winst oplevert voor mensen met (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt. Contractpartners leveren op deze manier een bijdrage aan de werkgelegenheid in de betreffende gemeente.

Back To Top