Skip to content

Op het Kennemer Inkoop Platform vind je bedrijven met een SROI-badge. SROI, Social Return on Investment, is het opnemen van sociale voorwaarden bij inkoop en aanbestedingen. Dit is een aanpak voor het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door in te kopen bij een impact onderneming die met een badge op ons platform staat kun je je SROI-verplichting invullen en draag je bij aan de werkgelegenheid en een duurzame economie in de regio.

De badge geeft aan dat aankopen bij deze ondernemers niet alleen impact maakt, maar ook dat je er een SROI-verplichting kan invullen. Bedrijven met een SROI-verplichting uit de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Heemskerk, Beverwijk en Velsen kunnen dus inkopen bij één van de impact ondernemingen met een badge op ons platform. Je kunt als inkopende organisatie dan de volledige factuur, die je besteedt bij deze erkende bedrijven, aftrekken van je SROI-verplichting.

Hoe krijg je een SROI-badge?

Je krijgt een badge als je in de regio gevestigd bent en aan de onderstaande voorwaarden voldoet. Je kunt ook een tijdelijke SROI-badge krijgen als je voornemend bent aan de voorwaarden te voldoen.

Op het platform vind je ook bedrijven, met een SROI-badge, die niet gevestigd zijn in de arbeidsmarktregio, maar wel actief zijn in de regio en een aanvulling zijn op het duurzaam aanbod. Deze bedrijven creëren direct of indirect werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio.

Bedrijven die in aanmerking komen voor een badge zijn lid van of gecertificeerd door een van de onderstaande organisaties:

Social Enterprise NL

Het landelijke netwerk dat sociale ondernemingen in Nederland verbindt en versterkt.

Social Enterprise NL

Code Sociale ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk impact first. De Code omvat 5 principes​​​​​, die tezamen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. Een beoordelingstraject verifieert of een sociale onderneming impact first handelt en in het Register Sociale Ondernemingen wordt opgenomen.

Code Sociale Ondernemingen

Prestatieladder Sociaal ondernemen (PSO30+-certificaat)

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Prestatieladder Sociaal ondernemen (PSO30+-certificaat)

B Corp-certificaat

B Corp, Benefit Corporation, is een internationaal keurmerk van de non-profitorganisatie B Lab. Zij werken met een puntensysteem en beoordelen de impact van de gehele bedrijfsvoering op de samenleving en het milieu.

B Corp-certificaat

Startups en ZZP’ers

Startups en ZZP’ers met een maatschappelijk missie kunnen een voorlopige SROI-badge krijgen voor twee jaar.

Stichtingen en/of non-profit organisaties

Als de organisatie een maatschappelijk of sociaal doel nastreeft dan kan de stichting een badge krijgen.

Periodieke beoordeling van de SROI-badge

De (voorlopige) SROI-badge vervalt als je na twee jaar nog geen certificering of lidmaatschap hebt of als de certificerende instantie het certificaat niet verlengd of als het lidmaatschap is beëindigd. Daarnaast worden periodiek ook de toekenningscriteria beoordeeld om te zien of ze nog aansluiten bij de doelstellingen en tijdsgeest.

Aanmelden Kennemer Inkoop Platform

Ben je een impactondernemer en wil je je aanmelden voor het Kennemer Inkoop Platform? Meld je dan hier aan. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanmeldingen en neemt, indien nodig, contact op.

Begeleiding tot certificering

De Kennemer Impact Helpdesk biedt vanuit het Actieprogramma Impact Ondernemen gratis advies en begeleiding voor het behalen van een certificering en het verkrijgen van een badge. Heb je begeleiding nodig om tot een certificering te komen of weet je niet welke organisatie bij je past neem dan contact op met de Kennemer Impact Helpdesk. Wij adviseren kosteloos over het verkrijgen van een SROI-badge en de wijze waarop je als bedrijf je impact kan vergroten en zichtbaar kan maken.

Back To Top