Skip to content

Het Kennemer Inkoop Platform is een samenwerking tussen de regiogemeenten Zuid-Kennemerland & IJmond, Stichting Stadsgarage en MEO om sociaal, innovatief en duurzaam inkopen te stimuleren. Bedrijven en organisaties kunnen met hun inkoopbeleid een positieve bijdrage leveren aan een inclusieve en duurzame samenleving. Met het Kennemer Inkoop Platform worden impact ondernemers makkelijk vindbaar voor inkopers. Ook organiseren we regelmatig SROI-bijeenkomsten, workshops en matchmaking events voor inkopers en impact ondernemers. Zo helpen we inkopende partijen en maatschappelijke ondernemingen uit de regio dichterbij elkaar te brengen.

Waarom een inkoopplatform?

Veel bedrijven en organisaties willen wel inkopen met impact, maar weten niet goed waar ze terecht kunnen. Het Kennemer Inkoop Platform biedt inkopers, die maatschappelijk verantwoord willen inkopen of een SROI (Social Return on Investment) verplichting hebben, een overzichtelijk regionaal aanbod. Op het inkoopplatform vind je producten en diensten van duurzame en inclusieve ondernemingen die actief zijn in Haarlem en Kennemerland. We maken deze betekenisvolle ondernemingen zichtbaar en vergroten hun kans op succes. Door bij hen in te kopen, draag je direct bij aan een eerlijke en duurzame regionale economie. Het Kennemer Inkoop Platform biedt inkopers makkelijker toegang tot een duurzame producten en diensten en zet impactondernemingen uit de regio in de spotlight. Zo komen vraag en aanbod samen op één platform voor positieve effecten voor mens en milieu.

Wij willen een aantrekkelijke omgeving bieden aan impact ondernemers.

Dat is belangrijk voor de concurrentiekracht en werkgelegenheid voor de stad. Impact ondernemers kunnen een positieve bijdrage leveren aan de complexe maatschappelijke uitdagingen waarmee Haarlem te maken heeft. Zoals bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt, versnellen van de energietransitie, ontwikkelen van circulaire producten of diensten, verbeteren van afvalstromen en mobiliteit.

Samen met de stad werken wij aan een inclusieve samenleving.

Sociaal ondernemen is daar een belangrijk onderdeel van. Onze ambitie is om impact ondernemen verder te laten groeien en te faciliteren. Zo werken we samen aan een duurzame, inclusieve en toekomstbestendige steden en dorpen. Met ondersteuning en het organiseren van evenementen en kennissessies willen we startende en bestaande impact ondernemers versterken.

Haarlems Actieprogramma Impact Ondernemen

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om behalve financieel gezond, ook maatschappelijk betekenisvol te zijn. Deze shift wordt ook wel aangeduid als de transitie naar een betekeniseconomie waarin de economische activiteiten in de stad bijdragen aan het aanpakken en oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. De stad is gebaat bij een ondernemersklimaat waarin bedrijven gestimuleerd worden om ‘betekenisvol’ te ondernemen en te groeien. In co-creatie met meer dan dertig sociaal ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokken Haarlemmers is daarom het Actieprogramma Impact ondernemen ontworpen. Lees hier het Actieprogramma Impact Ondernemen 2020-2024, de Voortgangsrapportage 2024 en het collegebesluit om het programma te verlengen tot en met 2026.

Stichting Stadsgarage

De Stichting Stadsgarage bestaat uit zelfstandige professionals die zich inzetten voor de professionalisering en ondersteuning van sociaal ondernemers en ondernemers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. De Stadsgarage draagt daarmee bij aan een duurzame en sociale stad. www.stichtingstadsgarage.nl

Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland & IJmond

De Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond omhelst 7 gemeenten. Zuid-Kennemerland bestaat uit Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn de IJmond gemeenten.

Partners

Wil je ook partner worden of heb je een vraag? Laat het ons weten en neem contact met op met het Kennemer Inkoop Platform via de Impact Helpdesk. Ons doel is om je zo snel en duidelijk mogelijke verder te helpen. Mail ons via dit formulier of bel 088 0122 023.

Back To Top