Skip to content

Introductie

Stichting ELBHO is een onafhankelijk orgaan dat in Nederland de erkenning van stagebedrijven voor opleidingen (Associate Degree, Bachelor en Master) in het hbo/wo verzorgt. Door stagebedrijven te erkennen borgen wij de kwaliteit van de (afstudeer)stage bij stagebedrijven die studenten uit het hoger onderwijs begeleiden. Stichting ELBHO hanteert een aantal voorwaarden waaraan stagebedrijven dienen te voldoen om ELBHO®-erkend te worden. Zo wordt er onder andere gekeken naar de omvang van de organisatie (aantal FTE), aantal stagebegeleiders, aantal stageplaatsen en faciliteiten. Indien aan de voorwaarden is voldaan, wordt de ELBHO®-erkenning verleend. Op welke manier maak je impact?

Op welke manier maak je impact?

Door het afgeven van erkenning worden kwalitatief goede (stage)bedrijven beter zichtbaar en zullen bedrijven die niet aan basisvoorwaarden voldoen niet als geschikt stagebedrijf worden opgenomen. Studenten vergroten hiermee hun kans op een kwalitatief goede stage. In praktijk betekent het hebben van een kwalitatief goede (afstudeer)stage ervaring een beter toegeruste start op de arbeidsmarkt.

ELBHO stelt zich actief op als kennispartner om de kennis, houding en gedrag binnen (stage)bedrijven te verbeteren betreffende het hoger onderwijs landschap, evenals het opstellen van gerichte stagevacature. Hiermee beogen wij vraag en aanbod tussen (stage)bedrijven en studenten zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Het bevorderen van bewustwording binnen bedrijven op het gebied van inclusie en diversiteit met betrekking tot stagiairs. Het ontplooien van nieuwe activiteiten ter bevordering van het bieden van gelijke stagekansen.

Het intensiveren van connecties met partners die betrokken zijn en/of kennis hebben van het hoger onderwijs in relatie tot stagelopen/stagiairs. Met als doel: het bundelen van kennis. Denk hierbij aan de triple helix partijen student, stagebedrijf en onderwijsinstelling.

Het uitbreiden van het aantal erkende stagebedrijven waar de opgedane good practices met betrekking tot stagiairs mee wordt uitgewisseld ter inspiratie voor andere bedrijven.

Diensten/producten:

De basis van waaruit Stichting ELBHO opereert, is het erkennen van bedrijven waar studenten uit het hoger onderwijs hun (afstudeer)stage lopen.

Dit houdt in:
* Bedrijven worden opgenomen in het openbare ELBHO Bedrijvenregister
* Bedrijven mogen het logo voeren dat zij een ELBHO Erkend Stagebedrijf hbo/wo zijn
* ELBHO erkende stagebedrijven hebben toegang tot www.hbo-stagemarkt.nl Het stagevacatureplatform dat bedrijven en studenten transparant met elkaar verbindt. Dit platform heeft als enige in Nederland een onderwijskoppeling waardoor studenten met hun onderwijslogin kunnen inloggen en zo notificaties kunnen ontvangen van geplaatste stagevacatures

Bij het afgeven van erkenning hoort ook:
* ELBHO organiseert in samenwerking met onderwijsinstellingen kleinschalige, opleidingsspecifieke stagemarkten waarbij bedrijf en student zo direct mogelijk met elkaar in contact worden gebracht
* Bedrijven kunnen gebruik maken van de opleiding Gecertificeerd Bedrijfsbegeleider. Een speciale training voor degene die de student uit het hoger onderwijs begeleidt
* Daarnaast biedt Stichting ELBHO regelmatig kennissessies (zoals webinars of een podcast) aan om bedrijven zo uitgebreid mogelijk voor te bereiden op de doelgroep ‘stagiair uit het hoger onderwijs’

Praktische informatie

E-mail: info@elbho.nl
Telefoon: 0858884305
Adres: A. Hofmanweg 5a, 2031BH, Haarlem
Aantal FTE’s: 5
Opgericht in: 2017
Impact categorie: Arbeidsparticipatie, SROI
Diensten en producten: Overig
Waar opereer je?: Landelijk
Back To Top