Skip to content

Introductie

Wij zijn het Museum van de Geest. We zijn gefascineerd door het kunstwerk tussen je oren. Want niets is zo divers, uniek, krachtig en tegelijkertijd zo kwetsbaar als de menselijke geest.

In onze vestiging Haarlem, het monumentale Dolhuys, zie je verschillende kunstwerken die je aan het denken zetten over stigma’s en het belang van mentale gezondheid. Wat is normaal en wat is raar? Moeten wij als mens veranderen, of moeten we onze ideeën over raar en normaal veranderen?

In onze vestiging Amsterdam, in H’Art Museum, zie je Outsider Art. Dat is een originele kunstvorm gemaakt door outsiders van de kunstwereld en vaak ook van de maatschappij. Via het werk tonen ze hun binnenwereld zonder bezig te zijn met wat de buitenwereld daarvan vindt.

Op welke manier maak je impact?

“Onze musea zijn meer dan een bewaarplaats van het verleden. We agenderen het wonder, talent en de veerkracht van de geest. Mensen en partijen brengen we samen om openheid en begrip te creëren voor elkaar. Zo dragen we bij aan een inclusieve samenleving die uitgaat van neurodiversiteit.”

Missie

Stichting Het Dolhuys streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten en het ter discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen in Nederland die afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel in het heden als het verleden.

Visie

In onze samenleving zijn stigma’s ten aanzien van afwijkend gedrag volop aanwezig. Stichting Het Dolhuys wil een wezenlijke bijdrage leveren aan objectieve beeldvorming middels bijzondere kunst, ontmoetingen, verwondering en open debat.

Diensten/producten:

Het Nederlandse erfgoed van de geest
Museum van de Geest | Dolhuys beheert het erfgoed van de geest, in brede zin van het woord. De geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de ouderenzorg, de verslavingszorg en de neurologie hebben allen historisch materiaal voortgebracht dat betrekking heeft op de geest in al zijn facetten. De representatieve historische collectie geeft een getrouw beeld van alle ontwikkelingen binnen deze zorgdomeinen in Nederland, toont het bijzondere van de menselijke geest en de waarde van wat als afwijkend benoemd werd en wordt. Zij omvat diverse soorten objecten, beeldmateriaal, literatuur en documentatie.

Naast dit historisch erfgoed bouwt het Museum van de Geest ook een kunstcollectie op die een andere kijk op de werkelijkheid biedt en daardoor aanzet tot verwondering. Daarbij gaat het enerzijds om reguliere kunstwerken, die afwijking van de norm ter discussie stellen. Anderzijds gaat het om spontane, onconventionele kunstwerken, veelal gemaakt door autodidactische kunstenaars die buiten het reguliere professionele kunstcircuit werken: Outsider Art. Deze bijzondere kunstcollectie bestaat uit kunstwerken die in een eigen vormentaal vanuit een noodzaak, een persoonlijke drang, zijn gemaakt. De werken staan los van de regels van de conventionele kunstwereld.

Het grootste deel van de collectie is te bezichtigen in Museum van de Geest | Dolhuys in Haarlem en in Museum van de Geest | Outsider Art in Amsterdam.

Praktische informatie

E-mail: lagendaal@museumvandegeest.nl
Telefoon: 0616476364
Adres: Schotersingel 2, 2021 GE, Haarlem
Aantal FTE’s: 15
Opgericht in: 2005
Impact categorie: Arbeidsparticipatie, Sociale cohesie, SROI
Diensten en producten: Interieur mode & kunst
Waar opereer je?: Landelijk
Back To Top